Reference

  • Střešní konstrukce pro fotovoltaické elektrárny
  • Obecní úřady – autobusové zastávky
  • Konstrukce pro fotovoltaické elektrárny
    Zobrazené technické řešení viz. fotografie pod názvem "Konstrukce pro fotovoltaické elektrárny" je chráněno užitným vzorem u úřadu průmyslového vlastnictví. Dle § 12 odst. 1 zákona č. 478/1992 sb. bez souhlasu majitele užitného vzoru, nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při své hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit.