Продукция из металлов

Следующим предметом деятельности компании является изготовление конструкций для ФВЭ, резьбовых стержней для конструкций ФВЭ, и другой продукции под заказ, по заявкам клиентов.


  1. Sváření v ochranné atmosféře CO2 a Argon.
  2. Ohýbání plechů do tl. 2,5 mm a délky 2m.
  3. Stříhání plechů do tl. 2 mm a šířky 2 m.
  4. Stáčení plechů do 1mm šířka 1 m.
  5. Výroba konstrukcí z tenkostěnných profilů ( brány,vrata).
  6. Patentované zemní vruty průměr 80 x 1600 pro různé nadzemní drobné stavby a vrtáky průměr 50 x 600 pro oplocení.
  7. Dodávka a montáž drátěného oplocení závrtným systémem včetně bran.
  8. Výroba a montáž stěn a přepážek z dutinového polykarbonátu.
  9. Dále zajišťujeme strojní řezání na pásové pile, obrábění kovů ( soustruh, frézka, bruska na plocho )