VN-NN přípojky a přeložky

Nabízené služby:

  • Přípojka a přeložka silových zemních kabelů do 35 kV.
  • Výstavba vlastnických a distribučních stanic.

To vše nabízíme v rozsahu:

  • Projekční a poradneská činnost.
  • Realizace výstavby včetně zemních prací a elektro. instalačních dodávek.
  • Servisní činnost.

Reference:

  • VN,NN rozvody včetně VN přípojky: FVE Rudoltice, FVE Semanín, FVE Chrastová Lhota.
  • VN,NN rozvody včetně NN přípojky: Bioplynová stanice Jevíčko, Bioplynová stanice Chornice.