Elektroinštalácia

Predmet činnosti:

  • príprava a realizácia projektovej dokumentácie,
  • inštalácia NN a VN do 1000 V,
  • slaboprúdové systémy,
  • bleskozvody,
  • verejné osvetlenie,
  • revízie,
  • záručný a pozáručný servis.