Fotovoltaika

Spoločnosť REGAM sa od roku 2008 venuje riešeniu a realizácii projektov v oblasti ekologickej energie. Ide predovšetkým o prípravu a realizáciu projektov pre veterné (VE) a fotovoltaické elektrárne (FVE).

Pre našich zákazníkov a našich obchodných partnerov zabezpečujeme:

 • výber lokality a spracovanie cenovej ponuky,
 • podpísanie príslušných zmlúv,
 • v spolupráci s obcou zabezpečujeme zmenu územného plánu,
 • spracovanie projektovej dokumentácie,
 • spracovanie všetkých podkladov pre územné konanie a stavebné povolenie,
 • energetický audit,
 • vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • výberové konanie na dodávateľa stavebnej časti,
 • výber dodávateľa technológie a montáže,
 • uvedenie do prevádzky a skúšobnú prevádzku,
 • kolaudáciu stavby a odovzdanie užívateľovi.