Fotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna je soubor menšího či většího počtu solárních panelů, střídače či střídačů, podpůrných a jistících prvků. Samozřejmě, že k elektrárně patří i konstrukční prvky a kabeláž. Solární elektrárny se liší především svým výkonem, jinak se většinou jedná o stejný princip - energie vyrobená dopadem slunce na fotovoltaické panely se přemění ve střídačích na střídavé veličiny a poté je předána do domácí či rozvodné elektrické sítě o kmitočtu 50 Hz.

Sluneční elektrárnu můžete postavit na střeše svého rodinného domu, chaty, výrobní haly. Dle způsobu dodávky energie do \rozvodné sítě pak rozlišujeme tyto 3 základní způsoby:

 • ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť)
 • připojení na síť samostatnou přípojkou
 • připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Každý způsob připojení má své plusy i mínusy. Ostrovní systém z ekonomického hlediska je zajímavý pouze tam, kde není možné využít elektrickou přípojku, proto se jím dále zabývat nebudeme.

Základní druhy panelů

Monokrystalický článek

Monokrystalické články
Monokrystalické fotovoltaické články vznikají rozřezáním rostlého krystalu křemíku na tenké plátky. Mají účinnost přeměny světla na elektrickou energii kolem 16% a nejlepší výsledky dávají při osvitu přímým slunečním světlem dopadajícím kolmo na plochu článku. Při rozptýleném světle nebo osvitu z úhlu podávají naopak horší výsledky. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokým podílem přímého slunečního světla a v polohovacích systémech, které automaticky natáčejí panely kolmo ke slunci.


Polykrystalický článek

Polykrystalické články
Polykrystalické fotovoltaické články vznikají lisováním odřezků křemíku. Jejich účinnost se pohybuje kolem 14%, ale protože umožňují lépe využít plochu při skládání na panelu, výsledná účinnost panelu z mono nebo poly článků je velmi podobná. Pokles výkonu při rozptýleném světle nebo světle dopadajícím pod úhlem je menší než u monokrystalických článků, proto jsou vhodnější pro použití v našich podmínkách, kde je větší podíl nepřímého světla a také pro pevné střešní instalace, kde se směr dopadajícího světla během dne mění


Amorfní článek

Amorfní panel
Amorfní panely poznáte podle zcela černé barvy. Oproti monokrystalickým a polykrystalickým panelům mají nejnižší účinnost v rozmezí 7% až 9%. Pro srovnatelný výkon potřebují 2,5 krát větší plochu. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena a především vyšší celoroční výnos i při nižší intenzitě osvitu panelu.


Střídač

Střídač, někdy nazývaný měnič nebo invertor, slouží k přeměně stejnosměrného napětí vyráběného fotovoltaickými panely na střídavé napětí elektrorozvodné sítě. Střídač však může mít i celou řadu dalších doplňkových funkcí (monitoring sítě a provozních údajů, ochranné funkce atd.). Na trhu jsou dnes k dispozici desítky až stovky typů takových zařízení. Řadu z nich můžeme považovat za kvalitní, jiné konkurují především nízkou cenou. Zde ale obzvláště platí známé přísloví: nejsme přece tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci. To, co investor potenciálně ušetří na počáteční investici, může několikanásobně zaplatit v následných opravách nebo sníženým výkonem elektrárny.

Střídač

Solární mapa ČR

Mapa

Pro naše zákazníky a naše obchodní partnery zajišťujeme

Fotovoltaické elektrárny - realizace na klíč

 • Navrhneme nejoptimálnější technologii fotovoltaické elektrárny vzhledem k objektu.
 • Připravíme kompletní projektovou dokumentaci.
 • Zajistíme dodávku potřebné fotovoltaické technologie od renomovaných výrobců.
 • Zajistíme realizaci celé stavby v krátkém časovém termínu.
 • Zajistíme připojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě.
 • Poskytneme investorovi záruční a pozáruční servis, abychom ochránili efektivitu vaší investice.
 • Poradíme při způsobu financování a způsobu pojištění solární elektrárny.
 • Vybavíme areál elektrárny elektronickým monitorovacím systémem.